Нормандин довтолгоон (Invasion of Normandy, D day)

Дэлхийн 2-р дайны үед Германд эзлэгдсэн Европыг чөлөөлөхөөр холбоотны тал(Америк, Англи, Канад) Нормандин эрэгт буух төлөвлөгөөг боловсруулж 1944 оны 6 сарын 6-ний өдөр Нормандин эрэг рүү довтлон төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхэлсэн. Төлөвлөгөөг боловсруулж байх явцад довтолгоо хийх өдрийг тодорхойгүй хугацаа болох үсгээр D day гэж нэрлэж байсан бөгөөд төлөвлөгөөний нэр нь Нептюнэ ажиллагаа(Operation Neptune)нэртэй байж. үргэлжлэл бий…