Нормандин довтолгоон (Invasion of Normandy, D day)

Дэлхийн 2-р дайны үед Германд эзлэгдсэн Европыг чөлөөлөхөөр холбоотны тал(Америк, Англи, Канад)
Нормандин эрэгт буух төлөвлөгөөг боловсруулж 1944 оны 6 сарын 6-ний өдөр Нормандин эрэг
рүү довтлон төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Төлөвлөгөөг боловсруулж байх явцад довтолгоо хийх өдрийг тодорхойгүй хугацаа болох
үсгээр D day гэж нэрлэж байсан бөгөөд төлөвлөгөөний нэр нь Нептюнэ ажиллагаа(Operation Neptune)нэртэй байж.

үргэлжлэл бий…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.